Ustawa o sporcie. Komentarz

E-książki

Informacje

Publikacja zawiera pogłębioną analizę nowych przepisów ustawy o sporcie, szereg praktycznych wniosków na temat jej stosowania oraz porównanie z poprzednio obowiązującymi unormowaniami. Autorzy omówili wiele istotnych kwestii teoretycznoprawnych związanych z ustawa o sporcie, m.in....

Cena: 123,67 128,51 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie