Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów

E-książki

Informacje

serwis lodówek kraków

(...) Aby zrozumieć funkcjonowanie współczesnych mediów i logikę działania innych aktorów konstytuujących rynek środków masowego przekazu, trzeba serwis lodówek kraków sięgnąć do genezy zjawisk medialnych i prześledzić rozwój prasy w ujęciu historycznym, także z uwzględnieniem społecznych aspektów...

Cena: 13,60 14,45 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie