Salezjańska ars educandi

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja jest zbiorem 14 artykułów napisanych przez dobrych znawców księdza Bosko i jego systemu wychowawczego z różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Artykuły w poszczególnych częściach są wzajemnie powiązane, przez co wprowadzają czytelnika z jednej strony w coraz to...

Cena: 42,30
Dostępność: dostępny od ręki