Poznanie samego siebie owocem życia duchowego mp3

Religijne

Informacje

W prezentowanym skupieniu Autor, inspirując się nauką Ewagriusza z Pontu \"O ośmiu duchach zła\", ukazuje drogę życia duchowego jako poznawanie samego siebie, którego istotą jest wzajemne przenikanie się Boga i człowieka. Owocem prawdziwego poznania siebie jest świadomość ludzkiej...

Cena: 15,32
Dostępność: dostępny od ręki