Pory roku

Poezja polska

Informacje

Tomik zawiera liryki, przesycone delikatną erotyką. Pojawiają się tu strofy o kłopotach dnia codziennego oraz wiersze religijne.

Cena: 10,33
Dostępność: dostępny do tygodnia