Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej

Kultura i sztuka

Informacje

Obszar współczesnej rzeźby, który w XX w. ulegał skokowemu rozszerzeniu, od lat 60., przyjmował niejednokrotnie metaforyczną formę kłącza rozwidlającego się w różnych kierunkach, nie dających się określić prostymi jednoznacznymi definicjami. Podobne problemy obserwujemy w polu...

Cena: 53,13
Dostępność: dostępny od ręki