Nie tylko Litwa. Geneza i przebieg upadku ZSRR w roku 1991. Tom 1

Historia

Informacje

Niniejsza książka rozpoczyna cykl publikacji poświęconych schyłkowi istnienia Związku Radzieckiego i budowaniu na jego gruzach nowego układu geopolitycznego. Stanowi ona zbiór opracowań skupionych wokół zagadnień genezy i przebiegu upadku ZSRR. W centrum uwagi badaczy znalazła się...

Cena: 29,93
Dostępność: dostępny od ręki