Laboratoryjne badania gruntów i gleb

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Trzecie, zaktualizowane wydanie popularnego podręcznika, w którym omówione zostały: - teoretyczne podstawy badań gruntów budowlanych oraz gleb, - aparatura laboratoryjna, - metody przeprowadzania pomiarów i badań laboratoryjnych, - sposoby pomiarów parametrów: gęstości, porowatości,...

Cena: 45,58
Dostępność: dostępny od ręki